Đang xử lý.....

Danh sách Ban Chủ nhiệm Khoa TDTT qua các thời kỳ phát triển 

Khoa Thể dục Thể thao (TDTT) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 05/8/1995 trên cơ sở sáp nhập các bộ môn Giáo dục Thể chất (GDTC) của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, các thế hệ lãnh đạo và GV của Khoa đã có nhiều thay đổi.

Bài viết giới thiệu về Ban Chủ nhiệm Khoa TDTT qua các thời kỳ được trích từ Kỷ yếu 25 năm thành lập.